Wyświetlacze z fazą SmC

Wyświetlacze z fazą SmC W wyświetlaczach LCD używane są różne fazy ciekłokrystaliczne. Są to fazy: nematyczne, nematyczne skręcone oraz smektyczne C skręcone (SmC). Wyświetlacze korzystające z pierwszych dwóch faz są monochromatyczne czyli nie generują barw. Uzyskanie na nich kolorów wymaga stosowania wielu filtrów i kolorowych źródeł światła. Każdy piksel do poprawnego działania potrzebuje własnego źródła światła (zazwyczaj są to malutkie diody LED). W związku z tym aby uzyskać kolor na każdym pikselu należy użyć 3 takich diod o innym kolorze każda. Ogranicza to możliwości uzyskiwanych rozdzielczości na monitorach LCD i komplikuje sam proces produkcji. Dodatkowo w tych wyświetlaczach intensywność barw i efekt szarości uzyskuje się przez zmianę intensywności światła generowane przez diody LED. To kolejny element komplikujący konstrukcję i produkcję wyświetlaczy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wyświetlaczy z fazą SmC. Dzięki zdolności takiego wyświetlacza do selektywnej zmiany barw oraz intensywności światła jakie jest przepuszczane, wyświetlacze te stają się dużo prostsze w produkcji. Np. dzięki temu, że w ich konstrukcji wystarczy tylko jednak dioda LED na piksel a nie 3 jak w przypadku poprzednich typów faz. Największym problem dziś jest znalezienie odpowiedniej mieszaniny związków, która będzie zdolna do wytworzenia fazy SmC.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes