Wirusy pasożytnicze

Wirusy pasożytnicze Najważniejszą cechą wirusa pasożytniczego jest wykorzystanie swojej zainfekowanej ofiary do dalszego rozsyłania i zarażania innych komputerów. Wirusy te zagnieżdżają się wewnątrz pliku systemowego uszkadzając go. Pliku takiego nie da się już naprawić i jedyną możliwością pozostaje zamiana pliku źródłowego (uszkodzonego) na swój zdrowy odpowiednik. Plik zainfekowany w ten sposób służy właśnie do dalszego transportu w sieci internetowej. Wirusy pasożytnicze mogą lokować się w różnych obszarach kodu infekowanego pliku. Najczęstsze formy edycji kodu to:
– Lokowanie na końcu kodu i tworzenie na początku kodu odsyłacza do wirusa
– Całkowite nadpisywanie pliku, czyli kasowanie starego kodu i pozostawianie jedynie kodu wirusa
– Lokowanie w pustych miejscach kodu. Obszary takie zazwyczaj są wypełnione samymi zerami i stanowią łatwy cel do nadpisania. Co ciekawe taka ingerencja w kod nie powoduje uszkodzenia samego pliku źródłowego, co utrudnia wykrycie takiego wirusa.
– Trudne do napisania i bardzo rzadkie wirusy, które potrafią umieszczać swój kod w dowolnym miejscu infekowanego pliku.